dr Dorota Sosnowska

Kulturoznawczyni zajmująca się teatrem i performansem, adiunktka w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka prac grupy roboczej Historiography w ramach International Federation of Theater Research; redaktorka czasopisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” https://www.pismowidok.org/. Opublikowała Królowe PRL. Sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości (2014), zredagowała tom Teatr dell’arte (2016), wraz z Dorotą Sajewską i Agatą Adamiecką-Sitek współredagowała tom Robotnik. Performanse pamięci (2017), jest także wraz z Małgorzatą Sugierą, Mateuszem Borowskim, Magdaleną Marszałek i Dorotą Sajewską współautorką książki Performanse pamięci w literaturach i sztukach (2020).

Wykonawczyni w projekcie „Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – zabawa – sztuka”.

dr Dorota Sosnowska