Amudena Rutkowska

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim; w latach 2010–2018 kuratorka kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Obecnie pracuje w zespole ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Prowadziła badania na temat tożsamości narodowej i etnicznej (Białoruś, Hiszpania/Katalonia) oraz antropologii miasta (Barcelona, Warszawa). Od ponad 10 lat zajmuje się problematyką europejskiego karnawału i praktyk obrzędowych z udziałem masek, m.in. była członkinią zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie „Carnival King of Europe II” oraz kierowała projektem „Karnawały kobiet. Badania nad współczesną obrzędowością kobiecą czasu karnawału” (grant MKiDN). W Instytucie Kultury Polskiej przygotowuje rozprawę doktorską na temat uczestnictwa kobiet we współczesnych praktykach karnawałowych w Polsce. W projekcie „Maska w kulturze współczesnej Europy” odpowiadała z prowadzenie badań terenowych na terenie Polski.

Amudena Rutkowska