dr Agata Łuksza

Kulturoznawczyni, adiunktka w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współredaktorka naczelna „European Journal of Theatre and Performance” https://journal.eastap.com; członkini zarządu European Association for the Study of Theatre and Performance. Stypendystka MNiSW. Autorka książki Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania (2016) oraz licznych artykułów, publikowanych m.in. w „Didaskaliach”, „Dialogu”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Widoku” i w czasopismach międzynarodowych (m.in. „Feminist Media Studies”, „European Journal of American Culture”). Współredaktorka antologii dramatów Rodzaju żeńskiego (2018).

Wykonawczyni w projekcie „Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – zabawa – sztuka”.

dr Agata Łuksza