prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Teatrolog i kulturoznawca, profesor w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Opublikował m.in. Karnawały w kulturze (2005, wersja cyfrowa), antologie Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku (2007, wyd. niem. 2011) oraz Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne (2011), ponadto tomy Struktura w antystrukturze. Szkice o karnawale i teatrze (2013) i W poszukiwaniu stylu. Teatr Narodowy 1924–1939 (2015); współredaktor podręcznika akademickiego Antropologia widowisk (2005, 2010) oraz internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego www.encyklopediateatru.pl.

Kierownik projektu „Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – zabawa – sztuka”.

prof. dr hab. Wojciech Dudzik